logo

Zorgverlener

Zelfmanagement

Bij zelfmanagement is het essentieel dat de patient actief betrokken is bij de invulling van de zorg. Zelfmanagement moet daarom in het zorgproces worden ingebed en een oplossing moet de benodigde interactie tussen zorgverlener en patient daarbij volledig ondersteunen. Patient en Zorgverlener werken met een individueel zorgplan en het platform maakt het duidelijk wie welke acties moet ondernemen. Daarbij is het platform breed inzetbaar en worden zowel de persoonlijke omgeving, als de huisarts, POH en andere zorgverleners, als de thuiszorg en de apotheker betrokken in het zelfmanagement platform. Het Empower platform is ontwikkeld als aanvulling op de huidige behandelpraktijk. Door gebruik van het platform wordt de keten ontzorgd in alle technische aspecten waaraan een zelfmanagement oplossing moet kunnen voldoen.

Voordelen Empower voor zorgverlener:

  • Ontzorgen door inzet van geautomatiseerde zorgpaden
  • Patient wordt actief en beter geinformeerd in het behandelproces
  • Substitutie van werkzaamheden zodat de groei in aantallen patienten op termijn niet voor capaciteitsproblemen gaat zorgen
  • Efficienter kunnen benutten van de tijd
  • Meer informatie over patient met behulp van telemonitoring

Gratis demonstratie aanvragen? Direct aanvragen