DiabetesStation®

Interactief meetstation
Het DiabetesStation® is een interactief meetstation dat chronische patiënten in staat stelt zelfstandig hun vitale waarden te meten. Zij worden hierbij interactief begeleid in hun eigen taal en het systeem geeft direct feedback. Voordeel van het DiabetesStation® is dat voor de metingen geen personele inzet nodig is. Hierdoor kan de behandelend arts zich tijdens een consult volledig richten op het bespreken van een persoonlijk behandelplan. Het bevordert bovendien een meer vraaggerichte zorg. Groot pluspunt is ook de actievere rol van de patiënt, die daardoor meer grip op zijn ziekte krijgt.

De patiënt centraal
Bij het DiabetesStation® staat de patiënt centraal. Het meetstation is hygiënisch en zeer eenvoudig in gebruik. Via het geïntegreerde beeldscherm met touchscreen bediening wordt de patiënt bij de metingen volledig begeleid. Dit gebeurt zoveel mogelijk in de eigen taal van de patiënt. Het systeem ondersteunt momenteel acht talen waaronder Engels, Spaans, Turks en Arabisch. Er is geen tijdsdruk zoals vaak bij een doktersconsult het geval is. Zo kan de patiënt alle informatie rustig tot zich nemen. Bovendien kan hij of zij vanuit huis online toegang krijgen tot zijn of haar eigen gegevens. De patiënt krijgt op deze manier meer autonomie en wordt meer betrokken bij het verloop van de eigen ziekte.

Interactieve feedback
Het DiabetesStation® meet het gewicht, de bloeddruk, glucose, cholesterol en triglycerides. Ook maakt het systeem een voet- en fundusfoto. Iedere aangemelde patiënt wordt door het systeem herkend. Alle gegevens worden vastgelegd en getoetst aan de vooraf door de eigen dokter vastgestelde grenswaarden. Worden deze grenswaarden overschreden, dan geeft het systeem direct passende feedback aan de patiënt. Zo kan het systeem meer informatie over de gevaren van zo'n overschrijding tonen of een voedings- of bewegingsadvies geven. Daarnaast kan het systeem direct naar een behandelend arts verwijzen voor een (vervroegd) consult. De arts wordt hiervan automatisch op de hoogte gebracht via e-mail of sms en direct gekoppeld aan HIS en ZIS. Eventueel is er een directe verbinding op te zetten met de medewerkers van de Medische Service Centrale van 24CARE om op basis van overeengekomen protocollen meer informatie aan de patiënt te geven.

DiabetesStation

Totaalbeeld
Het DiabetesStation® legt de gemeten gegevens van de patiënt vast. Daarnaast koppelt het systeem deze gegevens op een veilige manier aan Ziekenhuis Informatiesystemen en Huisartsen Informatiesystemen. Zo ontstaat een inzichtelijk totaalbeeld voor de zorgverleners en voor de patiënt zelf. Het interactieve station geeft informatie op maat, registreert en communiceert.

Implementatie
Het DiabetesStation® werd al ingezet in het Erasmus MC. Nu komt het DiabetesStation® beschikbaar voor patiënten en zorginstellingen in heel Nederland. Uiteindelijk is het de bedoeling om de gebruiksdrempel te verlagen door inzet op goed toegankelijke locaties en beperkte reisafstand. Daarbij wordt de samenwerking gezocht met gezondheidscentra en biedt 24CARE de mogelijkheid van mobiele oplossingen voor patiënten in afgelegen gebieden.

Verdere ontwikkeling

Met de gecombineerde kennis en ervaring van 24CARE en het Erasmus MC wordt gewerkt aan verdere innovaties op basis van het DiabetesStation®. Deze zal in de toekomst ingezet kunnen worden bij andere aandoeningen, zoals chronisch hartfalen.

Zorg uit handen

24CARE heeft zelfmanagement hoog in het vaandel staan en dat betekent: de patient aan het stuur van zijn eigen gezondheid.
Meer weten? Neem snel contact op, wij vertellen u er graag meer over!